dimecres, 6 d’agost de 2014

Manuel Juliachs i Mata

Avui recordem al sindicalista i patriota Manuel Juliachs i Mata (Vilafranca del Penedès,1887 - Barcelona, 1980).
Ingressà a la Unió Catalanista i fou deixeble de Martí i Julià. Ingressà al CADCI (1906) i col·laborà a “La Tralla”, “Renaixement” i “Lluita”. Dirigí “La Nació”, setmanari dedicat als voluntaris catalans que lluitaren amb els aliats durant la Primera Guerra Mundial. Nomenat vicepresident de la Federació de Dependents (1923), s’afilià a l’Esquerra Republicana i fou president del CADCI (1932-34). El 1945 participà en la reorganització clandestina de l’Esquerra Republicana i edità, a Barcelona, tretze números de la publicació mensual “La Humanitat”, que s’acabà per intervenció governativa. Formà part del l’anomenat Comitè Ametlla que aplegava diversos corrents polítics.

Targetó editat pel CADCI en honor a la figura de Juliachs
.

.

EL CEMENTIRI ÉS PLE D'HEROIS.

EL CEMENTIRI ÉS PLE D'HEROIS.